Leie av plastgulv

Ting å tenke på når man velger plastgulv:

Bakken må være jevn og uten humper eller steiner som stikker opp. 

Vær obs på at gulvet vil følge en eventuell halling på bakken. 

Hull og groper i bakken kan rettes opp med sand eller singel. 

Gress bør være slått og raket bort. Nyslått og spesielt vått gress setter seg på alt og vil være sjenerende i ett fint selskapstelt. 

Er bakken rettet opp med jord, skal det ALLTID legges en pressenning på bakken før gulvet legges. 

Se til at bakken ikke har groper som det kan bli stående vann i ved evt regnvær. Tråkk minst mulig på gulvet under riggingen for å unngå unødvendig søl før gulvet tas i bruk. 

Bruk dørmatter ved inngangene under bruk. 

Det er ikke tillatt å kutte eller feste noe i gulvet med tape, skruer eller spiker.


Dersom underlaget er ujevnt anbefaler vi teppe/kunstgress. Dette følger underlaget meget godt og utjevner. Tepppene våre tåler stilett og har e vannavvisende underlag.


Dersom egenmontering:

Etter bruk: Gulvet rengjøres/spyles før demontering. Også undersiden vist nødvendig. Eventuell ikke utført rengjøring og evt. reparasjoner blir belastet leietaker