Bruksanvisning isbitmaskin

Isbitene går automatisk over i oppsamlignsbegeret som har kapasitet for 1,3 kg isbiter. Når dette blir fullt går den automatisk over i vente modus (sensor styrt). Dette skjer også når den blir tom for vann. Etter påfyll eller tømming av isbiter starter den opp igjen automatisk.

Slik brukes maskinen:

Man åpner lokket, løfter ut isbegeret og heller vann i tanken under dette. Kontrollpanelet har et display med fire funksjonsknapper; Slå av/på, valg av størrelse og piltaster opp og ned for timer innstilling. Displayet viser valgt størrelse, timerinnstilling, varsellamper for full av is og tom for vann. I tillegg varsler den om eventuelle feil, og viser når den pumper vann eller kjører selvrens. Panelet er foran på maskinen.

Viktig informasjon om bruk:

Maskinene må ha god avstand fra side og bakvegger, minimum 20 cm. Følges ikke dette, vil varmeutviklingen komme inn i maskinen, og resultatet blir små eller ingen isbiter. Det bør tas forbehold om temperaturen i rommet maskinen brukes i, ved lavere enn 15 Cº er det fare for at isbitene fryser sammen ved å velge stor størrelse. Isbitene fryser da raskere. Ved å velge liten størrelse kan det hende at det ikke blir skikkelig is, stor eller mellomstor størrelse anbefales.


Teknisk spesifikasjoner:

Produksjonskapasitet: Ca. 12 kg/døgn

Syklus:6-10-14 minutter (Liten - mellom - stor)

Vanntank:3,5L

Oppsamling isbiter:1,3 kg

Vekt:22 kg

Strømforbruk:220W

Volt:220-240V, Jordet kontakt

Dimensjoner:450-360-440 mm (HxBxD)

Kjøleveske:R134a