1. LEIEAVTALE:
Avtale om utleie betinges godkjent signert leiekontrakt mellom partene eller gjensidig bekreftelse av oppdraget på mail (utleiekongenagder@gmail.com / salg@utleiekongen.com). Den som underskriver kontrakt eller bekrefter ordre, er ansvarlig ovenfor Utleiekongen AS sine vilkår og økonomiske forpliktelser. Kontrakten skal være adressert på rett person/firma før signering. Ved omfakturering vil det bli belastet med kr. 250,-.

Det er 18 års aldergrense for å inngå leieavtale med oss. Mindreårige må evt. få foresatte til å stå som juridisk ansvarlig på leiekontrakt/bestilling.

Alle småordre under 2500,- inkl. mva ilegges klargjøringsgebyr på 250,- inkl. mva.
Ved leie av servise/dekketøy tilkommer et vaskegebyr på 500,- ved ordresum under 5000,-inkl. mva.

2. LEIETID:
Beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller sendes til kunden, og frem til utstyret er levert tilbake på lageret til Utleiekongen AS eller hentet hos leier. Leietiden er avtalt i kontrakten ved avtaleinngåelse.

Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet leveringssted.

3. BETALINGSBETINGELSER:
Kreditt gis ikke til privatpersoner eller bedrifter med betalingsanmerkninger, kredittsjekk gjennomføres.

For å sikre din bestilling og for å garantere tilgjengelighet og kapasitet den ønskede dato har vi avbestillingsfrister. Dette medfører at vi kan fortsette å holde prisene nede og gir en god forutsigbarhet både for kunde og oss som leverandør. Det er selvsagt mulighet for å gjøre mindre endringer inntil 2 uker før arrangemementsdato (se forøvrig våre avbestilingsfrister) punkt 4.

4. BESTILLING OG AVBESTILLINGSFRISTER
Alle bestillinger er bindene.
Kunden er selv ansvarlig for å påse/sjekke at tilsendt ordrebekreftelse er i samsvar med bestillingen og at alle opplysninger stemmer.

Ved bestilling er det kundens plikt å informere om:
- Evt. tider vi må forholde oss til utover ordinær levering ift. leieperiode og retur. (Se punkt 5).
- Begrenset fremkommelighet. (Se punkt 6).

Avbestilling teltoppdrag:
Avbestilling skal skje skriftlig pr e-post / SMS.
Ved avbestilling av teltoppdrag senere enn 3 mnd. før leveringsdato blir kunde fakturert for inntil 40% av avtalt leiebeløp. Dersom avbestillingen kommer senere enn 6 uker før leveringsdato kan kunde bli fakturert inntil 100% av avtalt leiebeløp.

Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er pakket eller lastet på bil for utkjøring.

Avbestilling av mindre bestillinger (ikke telt):
Avbestilling skal skje skriftlig pr e-post / SMS.
Dagene ved avbestilling beregnes fra oppgitt leverings/hentedato på ordren og følgende satser er gjeldene:
- Senere en 14 dager, belastes 100% av leiebeløpet.
- Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er pakket eller lastet på bil for utkjøring.


5. MONTERING / LEVERING:
Dersom det er avtalt at Utleiekongen AS skal montere/demontere utstyr nevnt i denne avtalen, plikter leietager å sørge for at alle nødvendige tillatelser er innhentet.
Hvis Utleiekongen AS blir stoppet med bygging av telt, eller at vi må demontere teltet tidligere enn det leieperioden er avtalt, vil kunden bli fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom teltet er montert og må demonteres grunnet væromslag blir kunden fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom væromslag medfører at teltet likevel ikke kan monteres som planlagt kan kostnader for monteringsarbeid fratrekkes, avhengig av omstendighetene.

Etter at utstyret/telt er montert/levert og ferdig montert skal leier og representant fra utleiekongen gå gjennom at alt er som bestilt. Leier har det totale ansvar under hele leieperioden å se til at utstyret/telt er forsvarlig sikret mot vind, snø eller andre uforutsette hendelser som kan skade utstyr/telt. Leietaker har ansvar for å påse at utstyr ikke blir stjålet eller skadet under leieperioden. Leier vil bli fakturert for skadene etter dagens priser på utstyr som evt. er skadet/ødelagt.

Det ikke behov for at noen er til stede ved levering/montering dersom:
- Det er tydelig merket hvor produktene kan plasseres trygt og tørt.
- Det er tydelig merket hvor teltet skal stå.

Det ikke behov for at noen er til stede ved retur/demontering dersom:
- Produktene står på samme plass som de ble levert.
Eventuelle parkeringstillatelser og parkeringsgebyr i forbindelse med levering/montering tas hånd om av kunden.

Evt. påløpte kostnader, belastes kunde.
Ved montering av oss skal plassen være ryddet og klar.

Det må være klargjort for at det er mulig å forankre telt med ca. 60-80 cm lange jordspyd.
Hvis det ikke er mulig å bruke jordspyd, vil telt bli forankret med betonglodd eller vanntønner på 200 kg.

Oppstilling av evt. bestilt bord/stoler/inventar:
Dersom ikke annet er avtalt leveres evt. bestilte bord/stoler/inventar til teltet. Kunden setter deretter opp bord/stoler etter eget ønske. 

Dersom det er spesielle ønsker ift. antall vinduer / helvegg skal dette avklares på forhånd og skal fremkomme på ordrebekreftelse.

Normalt monteres telt på onsdag/torsdag og demonteres søndag etter kl. 11:00. Værforhold kan påvirke både monteringstidspunkt og demontering.

Prisene i tilbudet er beregnet på at dekketøy er levert maskinvasket fra oss (industrivasking), lett etterpolering av glass og bestikk kan være nødvendig (vi sjekker nøye ved pakking!). Ved tilbakelevering av service skal alt være avskylt og pakket.

Det er forbudt og grille, steke mat e.l. inne i teltene.

6. IKKE TILLATT
Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker, tusj, maling, spray etc. på utleieproduktene.
Modifisering, endring, kutting etc. på våre produkter er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Dette skal evt. gjøres i eget grilltelt.

Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær, legges ubeskyttet på bakken eller oppbevares uforsvarlig. Det skal ikke brukes tape på kunstgresset, husk at det tar litt tid for kunstgresset å sette seg i underlaget.

Våre utgifter i forbindelse med evt. skader på grunn av dette, belastes kunde.

7. HENTING PÅ LAGER
Henting og levering av kunde skjer etter avtale.
Det er i utgangspunktet ikke mulig med tilleggsbestillinger og/eller endringer på hentetidspunktet.

Ved egentransport må man håndtere lasting og lossing, inn- og utpakking og sikring av leieproduktene selv.
Vi låner ikke ut stroppemateriell, presenninger e.l.  

Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og/eller henger når det gjelder volum, vekt og renhold.

Det er kundens ansvar å sørge for at alt av leieprodukter håndteres på en forsvarlig, trygg og skånsom måte, og ikke utsettes for ytre omstendigheter som kan skade leieproduktene og påse at de er beskyttet mot skitt, støv, fukt, store temperaturendringer etc. under transport. 

Evt. avvik/skader/mangler på utstyr skal meldes om på hentetidspunkt.

8. FREMKOMMELIGHET
Kunden må opplyse om begrensninger på lokasjon og veien inn til lokasjon.
Det må være kjørbart for bil med fri høyde (390 cm) helt frem til området.
Avstand fra kjøretøy til lokasjon for telt og utstyr kan ikke overstige 10 meter.
Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle.
Avvik faktureres etter medgått tid. Kunden kan bli fakturert for merarbeid, kr 500,-pr time eks. mva hvis opplysningen ikke er gitt Utleiekongen AS på forhånd.

9. REKLAMASJON
All reklamasjon på utstyret, skal skje samme dag ved levering/montering hos kunden. Dersom utstyr er tatt i bruk, har leietaker godkjent leveransen. Ubenyttet utstyr refunderes ikke kunden.

10. FORSIKRING
Utleiemateriellet er forsikret mot transport og naturskader, såfremt Utleiekongen har stått for transport/montering av telt. Vi har selvsagt ansvarsforsikring som dekker skader forårsaket av utleid materiell såfremt Utleiekongen har stått for monteringen. Leietaker må dekke utlegg for skader på telt/inventar uansett omstendighet. Telt med inventar er verdisakforsikret, men kunde må dekke egenandel (10000,-) ved skader, tyveri eller hærverk (dersom forholdet dekkes av forsikringen).

Dersom det er meldt liten kuling eller høyere kategori er leietaker pliktig til å avlyse arrangementet og sikre at telt kan demonteres for å unngå skader. Rammeteltene våre er av høyeste kvalitet og tåler adskillig kraftigere vindlast når det er montert men monteres ikke ved vindkast over 15 m/s pga. sikkerhet. Dersom Utleiekongen AS har stått for monteringen har utleier rett til å demontere telt umiddelbart dersom meteorologen melder over 15 m/s vindkast. Dette blir fortløpende vurdert av utleier.

Det gis ikke refusjon for oppdrag som pga. værforhold blir avlyst.

11. RENGJØRING
Alt utleid utstyr skal være renset for avfall av alle slag, som glass, tallerkener, tape, lim, strips, mat og søl av drikke etc.
Tilbakelevering av service skal være avskylt og pakket.

Ved selvmontering av telt:
  • Telt og utstyr skal tilbakeleveres i samme stand som ved henting. Teltdukene skal innleveres rengjort og tørr. Kostnader relatert til tørking/rengjøring dekkes av leietaker i sin helhet. Utgifter i forbindelse med tørking av teltduk kan bli belastet leietager, minst 1500,- kroner pr. telt inkl. mva. OBS. UNNTAK: GJELDER IKKE QUICKUP-TELT.
  • Vi har en hovedregel at takdukene ikke skal være i kontakt med bakken. Bruk en presenning eller tilsvarende for å beskytte takduk under montering/demontering. Har du ikke presenning kan du låne en av oss.
  • Dersom flere telt er utleid til samme leietaker plikter leietaker å sortere teltene i sine respektive bager før tilbakelevering (fargekoder). Manglende sortering medfører en kostnad på 450 kroner pr. time eks. mva.  
F.A.Q: Hvorfor skal teltet være tørt ved innlevering?
Teltduken får jordslag og blir ødelagt dersom det ligger fuktig over lengre tid. Tørking av teltduk i demontert tilstand er tidkrevende. For å holde prisene nede er det ønskelig at teltet såfremt det er mulig tørkes godt før demontering. Dersom mulig er vi i fleksible med tilbakelevering uten tillegg i prisen, f.eks dersom teltet må tørke en ekstra dag hos kunde før demontering. Ta kontakt med oss så fort som mulig så prøver vi å finne en løsning.

12. PAKKING VED RETUR
Kunde er ansvarlig for at alle leieproduktene stables/legges på tilhørende paller/traller og pakkes i medfølgende emballasje nøyaktig slik det ble levert.
Dette gjelder også for hentekunder ved retur til lager.
Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for drikke/matrester før returnering.
Er ikke servise skylt, belastes kunden med kr. 3,- pr. del utover avtalt leiepris.
Duker, tøyservietter og stoltrekk må være tørt før pakking og skal returneres i medfølgende oransje returposer.
Dersom vi må sortere/stable om på lokasjon og/eller etter tilbakelevering, belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader.
Trengs det ekstra transport, vil dette også bli fakturert.


13. SKADER
Utleier er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet.

Ved egenmontering av telt er leietaker selv ansvarlig for å sikre teltet tilstrekkelig og demontere dersom været tilsier en risiko for skader.

Det skal ikke benyttes spiker, tegnestifter eller annet som kan lage hull I utstyr / teltdukene . Er det benyttet festemiddel som har skadet, revnet eller det er kommet hull i utstyr / teltdukene, vil leier bli belastet for utlegg relatert til reparasjon av utstyret.

Utleieren er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.

På stålteltet blir alle teltstengene grundig sjekket etter hver utleie. Ved skader/slitasje blir duker og stenger byttet ut fortløpende, vi har stort reservelager. PVC duk er av meget høy kvalitet PVC 500 g/m² med rip stopp. Rammen er av galvanisert stål som tåler stor belastning (50x1,5 mm, 38x1,1 mm / 54x1,5 mm og 38x1,1 / 42x1,2 mm). Våre telt er blitt testet i flere år og utsatt for kraftig vind. Vi kan tilby gratis utlån av barduneringselementer til våre kunder (betonglodd eller kraftige jordspyd).

14. FREMLEIE
Leier kan ikke låne ut utstyret eller fremleie til 3.person.

15. REKLAME
Reklamen til Utleiekongen AS som er fast på telt eller utstyr skal ikke tildekkes uten særskilt avtale.
Utstyr som er kommet bort eller ødelagt av leier blir belastet leietager til dagens veiledende priser. Utleiekongen AS kan belaste leietaker for tapt leieinntekter inntil nytt utstyr er fremskaffet
Hvis leietager misligholder sine forpliktelser, eller medvirker til at Utleiekongen AS blir skadelidende, har Utleiekongen AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Utleiekongen AS kan da hente leieobjektet uten noe forbeholdt ansvar eller dekke tap som leietager måtte få.

16. FORCE MAJEURE:
Hver av partene i nærværende kontrakt fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.

17. TVIST:
Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Kristiansand forliksråd og/eller Vest-Agder tingrett Kristiansand som rett verneting.

Oppførte vilkår gjeldende fra oktober 2019, sist revidert mars 2024.