Hvem er vi?


Hvem er vi?


Utfordringer tas på strak, her på Hovden med teltrigging under stormen "Knud" i 2018


Med erfaring og sertifisering fra stillasbransjen blir teltet godt bardunert og sikret forskriftsmessig ift. vær og vind.