Fest med paviljong, slushmaskin, isbitmaskin, ovn, bord og benker


13 May